Om

Line Merete Tangen Aanerød

Arbeid

Aanerød har arbeidet i klinisk privatpraksis i Bergen 1999-2001, Oslo 2005 – 2007 og Skien ved Psykosomatisk institutt 2011 -2017. Praksis er i dag organisert under Institutt for klinisk psykologi og sexologi as med hovedvekt på sakkyndighetsarbeid, org. nr. 999 658 989. Hun har øvrig arbeidet innen PPT for fylkeskommunen i Hordaland, Oslo Hospital, Helsedirektoratet, Grenland familiekontor og NOVA, OsloMet. Aanerød har de siste årene bistått fylkesnemnd og retten som fagkyndig medlem, meddommer og sakkyndig mekler.

Utdanning

Aanerød er cand. psychol. ved Universitetet i Bergen 1998 med spesialitet i klinisk voksenpsykologi i 2006. Hun har videreutdanning i familieterapi ved IAP fra 2002. Barnefaglig sakkyndighetsutdanningen ved NPF ble ferdigstilt i 2013. B-kurs i rettspsykiatri ved Norsk legeforening ble ferdigstilt i 2014, mens C- kurs i rettspsykiatri ved SIFER ble ferdigstilt i 2018.