Arbeid

Prosjekter

2018 Nettovergrep i Norge, forskningsprosjekt ved NOVA, OsloMet
2014-2015 Ekspertgruppeutvalget, All slags kjønn, Helse – og omsorgs departementet
2008-2009 Kjønnslemlestelsesprosjekt, NAKMI
2003-2007 Gruppeterapi: Selvhjelpsgruppe for transseksuelle, HBRS
2002- 2009 Fagpanelet i Klara Klok.no, internettbasert spørretjeneste
Bilde av fjell med vann