duset3

Ta kontakt på e-post line@psykspes.com eller telefon 926 53 984

Arbeider som:

  • Barnefaglig sakkyndig
  • Rettspsykiatrisk sakkyndig
  • Veileder
  • Kursholder
  • Forsker

Spesialfelt:

  • Psykisk helse
  • Familieterapi
  • Transseksualisme
  • Klinisk sexologi